Tapping of EFT

Het uitgangspunt van EFT is : 
“Alle negatieve emoties worden veroorzaakt door een verstoring in ons energiesysteem”

EFT (Emotional Freedom Techniques) of Tapping

EFT of tapping is een combinatie van Westerse psychologie met de kennis uit de TCM (Traditional Chinese Medicine of de Traditionele Chinese Geneeswijze).
De oude Chinese natuurfilosofie is gebaseerd op het begrip “Qi”. Die Qi wordt in het westen vaak vertaald met “energie” of “levenskracht”. Die energie circuleert door het lichaam doorheen specifieke met elkaar verbonden banen. Deze banen worden meridianen genoemd. Iedere meridiaan is verbonden met een bepaald orgaan.
Zo hebben we de longmeridiaan – de maagmeridiaan – de levermeridiaan – enz…

EFT gebruikt datzelfde energiesysteem of de meriadianen. Maar waar de TCM o.a. acupunctuur gebruikt met de gekende naalden, gebeurt EFT door met de vingertoppen zacht te kloppen op de uiteinden van bepaalde meridianen. Door het stimuleren van die meridiaan- of acupunctuurpunten krijgt het energiesysteem van de mens het signaal dat het lichaam zich in een veilige situatie bevindt – waardoor de geblokkeerde energie weer vrij kan stromen.

Samenspel tussen gedachten - emoties en het lichaam

Ziekte wordt beschouwd als een verstoring van het energetische evenwicht van de mens. Deze verstoring kan zich zowel op lichamelijk, psychisch als emotioneel niveau manifesteren. De Chinese zienswijze benadert de mens anders dan de Westerse Geneeskunde. Ze stelt niet de “ziekte” centraal, maar “de zieke mens in zijn omgeving”.
In het Westen wint de gedachte dat het lichaam, de geest en de omgeving van de mens niet los te zien zijn van elkaar, steeds meer terrein. EFT biedt net als de Chinese geneeswijze de mogelijkheid tot een dergelijke totaalbenadering. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen bij de kern worden aangepakt.

EFT en Stress

Als een situatie ervaren wordt als bedreigend of gevaarlijk reageert het lichaam met een vecht-, vlucht- of verstarreactie die wordt ingezet door de Amygdala.
Die Amygdala is de kern uit het emotionele brein of het limbische systeem.
Het is een stressrespons die iedereen kent en herkent.
Volgende symptomen zijn kenmerkend voor een stressreactie  :

 • droge mond ;
 • trillen ;
 • een naar gevoel in de buik ;
 • hartkloppingen ;
 • snelle ademhaling ;
 • letterlijk ‘verlamd van schrik’  (dit zijn vb. vrouwen die bij verkrachting niet in staat zijn om te roepen of te vechten – ze zijn door de stress letterlijk verlamd) ;
 • denken wordt uitgeschakeld (yperend voor studenten die hun examenstof heel goed geleerd hadden – en door de stress van het examen ‘zomaar’ alles vergeten zijn) ;
 • spijsvertering valt stil (voor mensen met overgewicht die heel veel stress ervaren in hun leven is het daarom heel moeilijk om te vermageren) ;
 • etc.

Niet alle symptomen hoeven tegelijkertijd op te treden en zijn altijd even sterk. 

De verstarreactie komt ook bij dieren voor, ze vallen dan ‘voor dood’ neer  (dieren in de vrije natuur weten immers dat roofdieren alleen maar levende dieren eten).
Als het gevaar geweken is staan ze op, ze vertonen nog een heftige ontladingsreactie (vb. ze trillen of schokken even – om de spanning los te laten)
en gaan zonder verdere verschijnselen weer door.
Dat is in principe bij mensen ook zo. De vecht-, vlucht- of verstarreactie verdwijnt normaal gesproken als alles weer rustig is. Soms echter, wanneer de situatie als levensbedreigend of overweldigend wordt ervaren – of als iemand zich overgeleverd of onmachtig voelt – kan deze reactie in het lichaam blijven vastzitten.
Dit gebeurt vooral als een verstarreactie heeft plaatsgevonden en er geen ontlading is geweest. Dan blijft de stress in het lichaam hangen. Waardoor het lichaam zich niet meer (volledig) kan ontspannen. 
Ook al heeft er een ontlading plaatsgevonden, het brein ‘onthoudt’ welke stressverschijnselen er optraden bij welke (schijnbaar) levensbedreigende situatie. Het brein zal deze toepassen in een nieuwe soortgelijke situatie.
Dit fenomeen is de stresskoppeling waar je last van kan blijven houden. Bewust of onbewust herinner je iets dat in het verleden plaatsvond, met de bijbehorende stressreactie. De stresssymptomen komen op gang. Wanneer dit maar vaak genoeg voorkomt kan dit tot chronische stress leiden en tot ziektes. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk alle stress aan te pakken. EFT kan hierin bijzonder succesvol en verbazingwekkend effectief zijn.

Gebruik van Tapping bij stressverwerking

Wanneer getapt wordt en tegelijkertijd op de traumatische ervaring wordt gefocust, dooft de stressrespons. De traumatische ervaring wordt dan opvallend snel geneutraliseerd. Het trauma is een herinnering geworden zonder emotionele lading.
Herinneringen ophalen wordt dan iets als bladeren door een foto-album : je herinnert je wel wat er gebeurd is – en dat is het dan.
Het verleden wordt een herinnering, vrij van negatieve en pijnlijke emoties. De emotionele lading die aan vervelende situaties, herinneringen en trauma’s vastzat, is dan volledig losgekoppeld.

EFT of Tapping is een methodiek

Het interessante van EFT of Tapping  :  wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat je zelfs niet hoeft te geloven in EFT om er succes mee te hebben. Je moet de techniek alleen maar op een correcte manier toepassen. Effectief gaan Tappen is het allerbelangrijkste om jouw systeem opnieuw tot rust te brengen. 

EFT-techniek : een recept met 5 ingrediënten

Tappen is als koken. Als je bij het koken van iets heel precies het recept volgt – weet je ook heel precies wat je zult krijgen….
Als je Tapt – en je volgt de 5 stappen van het protocol – dan verandert er iets. 
Ook al lijkt de techniek (te) simpel – wetenschappelijk is ondertussen best al een mooie verzameling bewijzen dat EFT ook effectief werkt. 
En het werkt niet alleen net na een sessie – maar ook daarna blijven de resultaten.

1e ingrediënt : Kies een onderwerp waaraan je wilt werken

Kies een onderwerp waar je wilt aan werken.
Heel belangrijk : wees heel specifiek in het formuleren aan wat je wilt werken. Tappen op : Ik voel mij zo ongelukkig…. Dat werkt niet !

Het onderwerp kan zijn : 
een herinnering  –  iets wat nu nog een slecht gevoel oproept.
* een 
lichamelijke pijn
* een pijnlijke emotie.
* een overtuiging

Wat je niet kunt gebruiken is :  Ik ben zo verdrietig
Concreet is wel : Ik voel mij zo verdrietig omdat mijn hond Billy vorige week gestorven is – en ik voel dat verdriet in mijn keel     
(specifiek = verdrietig voor wie/wat precies – en waar voel je dat verdriet in jouw lichaam)

2e ingrediênt : Score nemen

Voel eens wat je nu – op dit moment – precies voelt. 
Niet : “ik voelde mij toen heel boos” – OK, dat kan zijn – maar hoe voel jij je NU terwijl je denkt aan die herinnering….  
Op een schaal van 0 tot 10 : 0 = alles voelt goed zoals het is    en   10 = enorm heftige emoties.
Waarom is die score zo belangrijk ?  Om na een klopronde te kunnen ‘meten’ of er iets verandert.

3e ingrediënt : Opstartzin

Klop met je vingertoppen van je dominante hand op de zijkant van de andere hand (de kant van je pink). 
Dat punt waarop we kloppen noemen we ‘Zijkant van de hand’  (beter gekend als het karatepunt – omdat met dat punt van de hand een karateslag wordt uitgevoerd).
Terwijl je klopt met je dominante hand op de zijkant van je andere hand zeg je iets wat we een Opstartzin noemen. 
Een Opstartzin bestaat uit 2 delen.
In het 1e deel van de Opstartzin zit een korte samenvatting van datgene waaraan je wilt werken.  
In het 2e deel van de Opstartzin splitsen we de persoon af van het probleem. 
vb : Het 1e deel van de Opstartzin wordt : Ook al voel ik mij zo verdrietig omdat Billy vorige week gestorven is
       het 2e deel van de Opstartzin wordt : Toch houd ik van mijzelf en aanvaard ik hoe ik mij voel.  OF  Toch aanvaard ik dat ik mij nu zo voel. 

4e ingrediënt : Klopronde

EFT Tappunten

Bijna alle punten zitten zowel rechts als links op het lichaam (de meridianen lopen gespiegeld – zowel langs de rechterkant als langs de linkerkant van het lichaam)
behalve de punten op het hoofd, onder de neus en op de kin.  Je hebt dus de keuze of je langs de rechterkant klopt of langs de linkerkant – of afwisselend.
Best 2 à 3 vingers gebruiken ipv 1 vinger   (zodat de kans ook groter is dat je effectief op dat specifieke punt tapt). Je mag kiezen welke hand je gebruikt.
De volgorde van de punten is niet belangrijk. Voordeel van een vaste volgorde is wel dat je niet meer moet nadenken welke punten je wel of niet reeds gebruikt hebt.
Je werkt dus sneller als je een vaste tapvolgorde aanhoudt.
Oefen de punten een paar keer vooraf – zodat het kloppen op die punten reeds vertrouwt voelt vooraleer je met iets aan de slag wilt gaan.

Klopronde EFT

Klop met je wijs- en middelvinger (en eventueel ook je ringvinger)  5 à 7 keer op de volgende punten – terwijl je bij ieder punt de opstartzin herhaalt 
(vb.  “Ik ben zo verdrietig”   of   “ik ben zo verdrietig om Billy”  of  “dit verdriet in mijn keel”

 • 1e punt = bovenaan op het midden op je hoofd (om daar te tappen kan je ook de volle hand gebruiken) 
  terwijl je zegt vb.  “ik ben zo verdrietig”    
  De bedoeling van het blijven herhalen van de opstartzin = om de emotie die je wilt neutraliseren goed te blijven voelen. 
 • 2e punt = begin wenkbrauw
  terwijl je zegt vb. “ik ben zo verdrietig om Billy” 
 • 3e punt = buitenkant van je oog  (op de rand van je oogkas) 
  terwijl je zegt vb. “dit verdriet in mijn keel”
 • 4e punt = midden onder je oog (op de rand van je oogkas)
  terwijl je zegt vb. “ik ben zo verdrietig”
 • 5e punt = onder de neus (in het gleufje tussen neus en bovenlip) 
  terwijl je zegt vb. “ik ben zo verdrietig om Billy – ik mis hem zo”
 • 6e punt = op de kin (in het kuiltje – op het midden van de kin) 
  terwijl je zegt vb. “dit verdriet in mijn keel”
 • 7e punt = vlak onder het begin van je sleutelbeen (klop met je volle hand waar de knoop van de das van een man zit – dan zit je wel op dat punt) 
  terwijl je zegt vb. “mijn verdriet”
 • 8e punt = een handbreedte onder je oksel (waar het bh-bandje zit)
  terwijl je zegt vb. “ik ben zo verdrietig om Billy”

Haal daarna eens diep adem door de neus – terwijl je met je ene hand de binnenkant van de pols van je andere arm vastpakt (omdat over de pols ook meridianen lopen)
en adem heel goed uit via de mond (figuurlijk alles loslaten).

5e ingrediënt : Score nemen

Check de intensiteit van de emotie opnieuw. Verbind je weer heel goed in diezelfde specifieke situatie waaraan je werkt – leef je weer helemaal in. 
Hoe sterk voel je die emotie nu nog ?  Wat is de score nu – na de tapronde ?
Als de score gedaald is maar je voelt wel nog iets (zeker als de score hoger is dan 2) – doe dan nog zo’n tapronde.
Stijgt de score na die ronde ?  Dat kan – dat betekent dat het probleem waaraan je wilt werken meer aanwezig is in jouw systeem. Zeker verder tappen.
Stijgt de score niet – ze blijft gelijk. Betekent meestal dat je te globaal werkt – maak datgene waaraan je wilt werken specifieker
  (wanneer wat het precies – met wie precies – waardoor precies – ….). 

Dus : blijven tappen tot die specifieke emotie helemaal weg is

Als die emotie weg is – voel dan eens of er nog een andere emotie zou verbonden zijn aan die gebeurtenis.
Als dat zo is, ook die emotie wegwerken met zo’n tapronde.
Omdat het heel goed mogelijk is dat een specifieke ervaring uit verschillende emoties bestaat. 

In onderstaande les legt Gabriëlle Rutten aan artsen het werkingsmechanisme van EFT uit. Gabriëlle Rutten is diegene bij wie ik destijds mijn EFT training gedaan heb (Novet - Amsterdam)

Scroll naar boven