Energiesysteem

Wist je dat iedere mens beschikt over een energiesysteem  ?  Duizenden jaren geleden reeds werd dat energiesysteem ontdekt door de Traditionele Chinese Geneeskunde. Het is een systeem, dat o.a. bestaat uit 12 kanalen, hoofdmeridianen genaamd, die doorheen het lichaam lopen. Ieder van die kanalen is verbonden met een bepaald orgaan. Zo hebben we o.a. de longmeridiaan, de maagmeridiaan, de levermeridiaan, enz… Onze levensenergie, ook wel Chi genaamd, verspreidt zich via deze kanalen doorheen het ganse lichaam.  Deze Chi voorziet alle onderdelen van ons lichaam van alles wat ze nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. Zolang we ons goed voelen stroomt onze levensenergie vrijelijk door het lichaam. Wanneer er zich echter een emotioneel traumatisch iets voordoet wat niet volledig verwerkt geraakt – zorgt die opgeslagen herinnering voor een blokkade in dat energiesysteem. Een emotie is immers een E-motion oftewel Energie in beweging. Afhankelijk van de impact van het trauma wordt dat een kleine, een iets grotere of een grotere blokkade. Doorheen het leven verzamelen de meeste mensen van die onverwerkte blokkades. De ene mens al wat meer blokkades dan de andere. De ene mens al wat grotere blokkades dan de andere. Je kunt het vergelijken met een waterdarm die we gebruiken om de tuin te besproeien. Je koppelt die darm vast aan de waterkraan. Als alles goed verloopt stroomt het water ongehinderd door de sproeikop. Gebeurt er echter iets met die darm – waardoor er een knik in die darm komt – dan stroomt dat water niet meer zo ongehinderd uit die sproeikop. In het beste geval komt het water er wel nog met horten en stoten uit. In het ergste geval komen er enkel nog wat druppels uit. Betekent dat dan dat er geen water meer is ?  Helemaal niet… We beschikken nog steeds over al het water wat we nodig hebben. Alleen is er iets gebeurd (in het watersproeisysteem) waardoor het water niet meer vrijuit kan gebruikt worden. Van zodra we die knoop uit die waterdarm halen stroomt het water weer vrijuit uit de sproeikop. Zo werkt ook het energiesysteem van mensen….
Het tappen op acupunctuurpunten zorgt ervoor dat we ons energiesysteem meer en meer kunnen verlossen van blokkades. 
Van zodra we ervaringen die nog niet volledig verwerkt zijn gaan afronden verdwijnt de blokkade van die herinnering uit het energiesysteem. Waardoor onze energie weer een beetje vlotter gaat stromen. Hoe meer onverwerkte blokkades alsnog worden opgeruimd – hoe beter we ons voelen…
Betekent dit dan dat die herinneringen uit ons systeem verdwenen zijn ?  Neen – die herinnering zelf – die zit er nog. Alleen is die herinnering iets geworden zoals een foto uit een fotoalbum. Als je in dat album bladert herinner jij je opeens weer wat er toen allemaal gebeurd is – als een objectief verhaal. Met in het beste geval een herinnering die ook nog eens gepaard gaat met een goed gevoel – iets wat we een aangename herinnering noemen. Bij een verwerkte nare herinnering zit de foto ook nog in dat fotoalbum over ons verleden. Alleen, als we nu naar die foto kijken, is het een herinnering geworden. Iets waarvan we nog (vaag) kunnen herinneren dat het inderdaad gebeurd is. Pijnlijke details zijn verdwenen omdat ze onbelangrijk geworden zijn. Pijnlijke emoties zijn verdwenen omdat ze verwerkt werden – en konden worden losgelaten. Zelfs als achteraf, na een goede verwerking, gezocht wordt naar die pijn en dat verdriet van een specifieke herinnering, kunnen die niet meer gevoeld worden zoals ze destijds gevoeld werden. 

meridianen
Scroll naar boven