Praktische afspraken

Practische afspraken Tapping - EFT voor Stressmanagement en Stresspreventie

 • Sessies enkel op afspraak :  via internet  of  via telefoon  +32 477 665325

 • Tijdens de eerste 15 minuten van een eerste afspraak kan de sessie gratis afgerond worden. Die tijd wordt dan beschouwd als vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 • Een sessie duurt normaal 60 minuten. Een eerste afspraak duurt meestal 75 minuten omdat er wat extra info gegeven wordt.

 • Hoeveel sessies nodig zijn om iets uit te werken is afhankelijk van wat er precies uit te werken is
  en afhankelijk van wat iemand na de sessie bereid is zelf thuis nog te doen. 
  De gemotiveerdheid van de cliënt speelt in dit verband een bijzonder grote rol. 
  Sommige ervaringen, zoals een eenmalig traumatisch iets, kan in 1 sessie uitgewerkt worden – het uitwerken van complexere ervaringen vraagt dikwijls iets meer tijd.
  In vergelijking met andere therapievormen blijft Tapping wel een kortdurende vorm van therapie.  
           Net zoals we bij sporten ook niet verwachten dat we na amper 1 uurtje sporten reeds volledig in vorm zijn –
           zo is dat ook zo bij het opruimen van mentale en emotionele ervaringen waar we last van hebben.

 • Afspraken gaan normaal door in de praktijk  (Tapping Huis – Tulpenlaan 119  Residentie Orchidee – 8540  Deerlijk)

 • Thuisbezoeken zijn mogelijk indien er dan ter plaatse op een rustige manier kan gewerkt worden.  (extra kosten voor verplaatsing volgens afspraak)

 • Betaling : contact na de sessie – ofwel vooraf via overschrijving

 • Prijs per sessie : 
    –  Particuliere sessies  (de sessies komen voor rekening van Linde Segaert  –  ondernemingsnummer BE0885.583.175:)
        * prijs voor een kind/jongere tot 18 j :  € 40,00  incl. btw      (sociaal tarief bespreekbaar)
        * prijs voor een volwassene  :  € 60,00  incl. btw                    (sociaal tarief bespreekbaar)

     – Professionele sessies  – voor iedere sessie waarvoor een factuur gevraagd wordt  (de sessies komen voor rekening van GF Consulting bvba – BTWnr BE0453.309.110)
        * prijs per sessie : € 85,00 excl btw     
        * werken met groepen binnen een onderneming : prijs volgens afspraak   

 • Extra korting indien bij afrekening van de 1e sessie gekozen wordt voor een pakket  :  pakket van 3 sessies : 10 % korting –  pakket van 5 sessies : 15 % korting
  Die korting komt in mindering bij afrekening van de  3e / 5e  afspraak.

 • Ben je niet in staat de afspraak na te komen : de afspraak kosteloos annuleren of verplaatsen kan tot uiterlijk 24 u voor de afspraak.
  Bij annulatie binnen de 24 u  (tenzij er sprake is van overmacht)  wordt het volledige tarief van de sessie aangerekend.

 • Het is goed om na een sessie extra water te drinken – omdat het energiesysteem van mensen voldoende water nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen.

 • Wanneer iemand Tapping wil gebruiken voor lichamelijke problemen is het raadzaam om eerst contact op te nemen met een dokter. 
  Tapping is immers geen vervanging voor medische hulpverlening – wel een aanvulling 
  (omdat veel lichamelijke problemen ook een emotionele component hebben die dankzij Tapping heel goed kunnen aangepakt worden) . 
Scroll naar boven